Hỗ trợ đặt hàng

Hỗ trợ đặt hàng

Ngày: 10/04/2020 07:54 AM

  Phương thức đặt hàng
  Vulcan Lux sẽ giao hàng miễn phí cho tất cả các khách hàng trong nước mua và sử dụng sản phẩm do Vulcan Lux. Đối với những khách hàng ở nước ngoài, tùy vào việc thỏa thuận với khách hàng mà Vulcan Lux sẽ có chính sách giao hàng phù hợp ở từng đơn hàng.

  Chính sách đổi trả/ hoàn tiền:
  Vulcan Lux có quy định rõ về việc đổi trả hàng đã mua trong Chính sách bảo hành được quy định ở Hướng dẫn sử dụng sản phẩm đi kèm sản phẩm.

  Căn cứ vào hàng hóa thực tế và biên bản trên hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vấn đề cho quý khách một cách nhanh nhất có thể. Đảm bảo mang đến sự hài lòng cho Quý khách

  Chính sách vận chuyển:
  Hình thức vận chuyển sẽ được trao đổi cụ thể giữa 2 bên là người mua và người bán để phù hợp nhất với tình hình của các bên

  Sẽ vận chuyển khi các giao dịch đều đã hoàn tất

  Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng vận chuyển đến với quý khách, hàng hóa luôn được nguyên vẹn khi vận chuyển đến người nhận

  Zalo
  Hotline
  0826699995